ONZE EXPERTISE

Bij ons kan u steeds rekenen op een Ervaren  Accountant ,  die u zal bijstaan en begeleiden , bij iedere stap in de ontwikkeling & ontplooing van uw onderneming.

Inrichten Administratie & Boekouding  

Als gecertificeerde  accountant zullen wij instaan voor het bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en het raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

Begeleiding van Starters

De gecertificeerde accountant helpt de startende ondernemer bij de keuze van de juridische vorm van zijn onderneming, de te onderschrijven verzekeringen en ook bij het opstellen van een financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies en ten slotte de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties zoals KBO en Btw.

Bedrijfsbeheer 

De gecertificeerde accountant zal ook regelmatig de rentabiliteit van de ondernemingen van zijn cliënten analyseren. In functie van het resultaat van die analyse zal de gecertificeerde accountant  de cliënt voorstellen doen, bijvoorbeeld op fiscaal vlak, om de economische gezondheid van de onderneming te waarborgen en/of te verbeteren.

Fiscaliteit

De gecertificeerde accountant staat zowel de ondernemer als de particulier bij voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving en het vervullen van de fiscale verplichtingen. Deze bijstand heeft niet alleen betrekking op het invullen van de aangiften voor de btw en de personen- en vennootschapsbelasting maar ook op aangiftes roerende voorheffing ,  successierechten,  registratierechten.

Vennootschapsrecht

De gecertificeerde accountant adviseert zijn cliënteel over de vennootschaps- en verenigingswetgeving en de toepassing ervan bij de oprichting en omvorming van een onderneming. Daarbovenop kunnen gecertificeerde accountants ook opdrachten uitvoeren die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel toevertrouwd zijn aan de externe accountants of bedrijfsrevisor.

.

Sociaal Recht 

Ook hier zal de accountant de bedrijfsleider met raad en daad kunnen bijstaan , in toepassing van Personeelsbeheer, keuze sociale secretariaten , diverse verloningsmogelijkheden en mogelijke fiscaal vriendelijke vergoedingen en voordelen , en voor een correcte en tijdige toepassing van de wettelijke verplichtingen. 

.